ПРО ЖУРНАЛ

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ «ФІЛОСОФІЯ ТА ГУМАНІЗМ»
Журнал засновано 2015-го року за рішенням Вченої Ради Одеського національного політехнічного університету № 9 від 24 червня 2014 року.
Журнал є виключно електроним, публікації розміщуються на сайті, який функціонує з 2015 року, ISSN 2518-7392.

Склад редколегії
Головний редактор – Жарких В. Ю., д.ф.н., професор, зав. кафедрою філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету
Заступник головного редактора – Левченко В. Л., к.ф.н.

Члени редколегії:
Амір Л., доктор філософії, професор Коледжу академічних досліджень менеджменту (Тель-Авів, Ізраіль);
Афанасьєв О. І., д.ф.н., професор кафедри філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету;
Вішке М., доктор філософії, професор Університету ім. Мартина Лютера (Галле-Вітенберг, Німеччина);
Гансова Е. А., д.ф.н., професор кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету;
Кашуба М. В., д.ф.н., професор, зав. кафедрою суспільних наук Львівської національної музичної академії;
Ковальова Н. І., к. філос. н., доц. каф. культурології та мистецтвознавства ОНПУ;
Коначова С. О., д.ф.н., професор, зав. кафедрою сучасних проблем філософії Російського державного гуманітарного університету (Москва, Росія);
Окороков В. Б., д.ф.н., професор кафедри філософії Дніпропетровського національного університету;
Розова Т.В., д.ф.н., професор, зав. кафедрою філософської антропології Національного педагогичного університету ім. М. Драгоманова (Київ).

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР
Бородіна Н. В., к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА
Наше видання – періодичне електронне наукове видання, спеціалізацією якого є філософія та гуманітарні науки.
Ми маємо за мету сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії та гуманітарних наук.